Kategorier
Okategoriserade

En ljus viskning.

Vi är alla endast ett beslut från ett bättre liv. Förvandling är det mest stabila för människan och ju mer vi följer med de ombildningar som vill göras, desto klarare sjungs vår sång. När vi lämnar komfort och litenhet, flödar liv och musik till oss.

Ibland börjar en omvandling med smärta, sorg och kaos. Ibland med en ljus viskning. De steg som behöver eller vill tas, är byggstenar för den framtid som vi ännu inte kan se. När vi lämnar det vissna, oäkta eller övermogna, kan en ny sång sjungas.  

Hjälp oss i dag att göra val som gynnar tillväxt och toner. Hjälp oss att bygga på det liv som ligger framför oss och påminn oss om att sjunga vår sång så vackert vi kan. Låt oss följa med musiken och lita på att viskningar vill oss väl.