Kategorier
Okategoriserade

Stark & skör.

Vi kan vara starka och sköra samtidigt. Drivkraftiga och tillitsfulla. Äventyrliga och reflekterande. Vi är människor med djup och bredd, komplexitet och anspråkslöshet. Kanske kommer vi aldrig att helt och fullt förstå oss själva, kanske behöver vi endast acceptera att vi är mångfacetterade.

Vi kan använda både bredd och djup, snarare än att försöka tämja det ena eller det andra. När vi omfamnar allt vi är, blir vi hela. När vi ser vår komplexitet som en tillgång, kliver vi i vår kraft. När vi tillåter oss att vara starka och sköra samtidigt, hittar vi hem.

Hjälp oss i dag att älska allt vi är. Påminn oss om att vi inte behöver förändra någonting. Hjälp oss att känna skillnad mellan självkritik och vilja till utveckling. Gör oss hängivna när vi upptäcker allt vi kan bli och vara.