Om Goodliness

Goodliness, grundat av Sofia Sivertsdotter, är ett litet, engagerat och dedikerat bokförlag där kärnverksamheten är ord som vill beröra, berika och bidra till en medmänskligare värld.

Vår vision är ett samhälle där alla känner lust att göra skillnad och vi hoppas att våra ord ska ge läsaren en inre styrka, en riktning och en känsla av meningsfullhet.

Vår utgivning består av böcker inom livsåskådning riktade både till barn och vuxna. Hos oss är orden och meningsfullheten alltid i centrum, oavsett om det är i ett digitalt eller ett fysiskt format.

Vi strävar efter att vara en aktiv del av samhället och vill bidra till en hållbar värld. Vi tror att läsande och personlig utveckling gynnar en hållbar samhällsutveckling genom att stärka individens existentiella och mentala hälsa. Vi är övertygade om att människor som mår bra vill göra gott i världen och att en mentalt stark och trygg individ automatiskt vill bidra till en social inkludering.

Värderingar
Vårt arbete kan delas in i tre vägledande värdeord som ger en riktning och en känsla av meningsfullhet. Vi vill:

 • Beröra. Genom att förmedla olika perspektiv på och bottnar av livet tror vi att vi får en ökad förståelse för varandra. Att bli berörd kan ge en ödmjukhet inför de olikheter och livsöden vi som människor delar.

 • Berika. Vi tror att vi utvecklas som människor när vi stannar upp och reflekterar kring vilka vi är och hur vi vill leva. Genom medvetna val kan vi leva i enlighet med det som är allra viktigast för oss och på så sätt berika våra och andras liv.

 • Bidra. Genom att låta sig beröras och berikas tror vi att människor på sikt bidrar till en medmänskligare värld. Att hjälpa någon annan skapar en känsla av meningsfullhet och samhörighet där varje steg gör stor skillnad.

Samhällsengagemang

Som en del i vårt samhällsengagemang har vi valt att en minst gång om året skänka ett större antal böcker och produkter till välgörenhetsorganisationer som själva ansöker om att få ta del av dessa bokpaket. När ansökan är öppen annonseras detta på vår hemsida och i sociala medier.

Miljö

Vad gäller böckers klimatpåverkan är det papper som gör det största avtrycket. Vi trycker därför endast på FSC-certifierat papper, samt i största möjligaste mån på svenska tryckerier för att minska utsläppen. Vi skänker årligen träd till organisationen Vi-skogen, som ett led i att kompensera vår klimatpåverkan.

Uppförandekod

För att göra skillnad behöver vi samarbeta. Som ett led i detta har vi tagit fram en uppförandekod som vi själva, men också våra återförsäljare och samarbetspartners, förväntas att följa:

 • Vi följer gällande lagar och förordningar.
 • Vi deltar aldrig i kriminella handlingar.
 • Vi strävar efter ett etiskt hållbart agerande.
 • Vi arbetar för ett fredligt och inkluderande samhälle.
 • Vi tar ställning mot alla former av droger.
 • Vi strävar efter att minska vår klimatpåverkan.
 • Vi slösar inte med resurser.
 • Vi tillämpar nolltolerans för diskriminering.
 • Vi strävar efter en positiv påverkan på samhället.
 • Vi formar en god och hälsosam arbetsmiljö.
 • Vi står upp för det vi anser är moraliskt rätt.

Goodliness har valt att aktivt fokusera på och endast ge ut böcker av Sofia Sivertsdotter. Vi vill säkerställa att hennes ord bevaras och når ut på ett helhjärtat och hållbart vis.

Vi samarbetar med ett kreativt och professionellt team bestående av bland annat tryckeri, distributör, lektörer, korrekturläsare, formgivare och översättare.

När du kontaktar oss möter du vår pärla Lisa Kronsell som hjälper dig vidare med de frågor du har. Hon är också återförsäljaransvarig och tar hand om kontakten med våra värdefulla kunder.

KONTAKT. PRESS. FAQ.