Om Sofia

Så kom dagen då drömmarna inte kunde vänta. Solens strålar drog dig uppåt som en blomma. Du visste inte längre vad rädsla var. Du fick bråttom. Gjorde dig av med skuggornas bagage och sprang. Inte på flykt utan ur iver att verkställa ditt livsverk.

Du visste att den sanna friheten skulle finna dig. Att din inre övertygelse skulle öppna ditt hjärta, öppna många hjärtan. Du visste att du kunde flyga, utan någon annan kompass än den inre. Du kastade dig ut och flög.

Ur Sofia Sivertsdotters bok Strimmor av ljus


Min önskan är att du ska finna ditt ljus, så att du kan lysa upp vägen för andra så att de också finner och kan sprida sitt ljus. Jag tror på att omvandla sår till visdom, på att gå djupt för att kunna gå långt och på att det verkligt viktiga är värt att kämpa hårt och länge för.

Jag tror på medmänsklighet. På kraften i att stå upp för någon annan än oss själva och på att bidra med det vi kom till jorden för att ge. Ju oftare vi sträcker ut vår kreativitet och våra händer till någon, ett desto vackrare liv och samhälle får vi tillbaka. Vi är som vågor på ett hav, tätt sammanlänkade och beroende av varandra för att helheten ska glänsa.

Jag tror på regelbunden eftertanke och på att gå djupt på vår livsväg. Ett helgjutet liv kräver regelbunden reflektion, för utan grundade värderingar och en trogen kontakt med vårt inre, går vi lätt vilse. Jag tror att svaren på alla frågor finns inuti och att vita utrymmen i kalendern är vardagens motsvarighet till kroppens lungor. Utan introspektion och närvaro tappar vi kraft.

Jag tror på handlingskraft, eftersom livet är kort. Jag tror på varje människas kapacitet att göra skillnad långt bortom sin egen sfär och livstid. Tankar kan förflytta berg, men utan kavata steg förlorar medmänskligheten och kreativiteten sin kraft. Vi behöver de steg som någon där ute längtar efter att vi ska ta.


Mina rötter finns på Öland och det mest centrala i mitt författarskap är naturen. Jag skriver för att upptäcka, synliggöra och uttrycka. När jag skriver hittar jag toner av livet som jag inte finner utan att formulera dem i ord. Att skriva är för mig att djupandas.

Min skrivprocess är helhjärtad och periodiserad. Jag inspireras av natur, musik, olika kulturer, andra författare, konstnärer och kreatörer som går på smala och trogna livsvägar.

Jag dras till ord och böcker där människans inre lyfts fram och utmanar mig att fördjupa tankebanor, som visar nya bottnar av att vara människa och nya sätt att omsätta visdom i handling.

Jag läser oftast böcker som kan läsas om och om igen, utan slut. Jag inspireras bland annat av Maya Angelou, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Henri Nouwen, Mildred Norman, Eknath Easwaran, Marianne Williamson, Lennart Sjögren och Tomas Tranströmer.

Innan jag blev författare arbetade jag i femton år som coach för ledare, artister och kreatörer. Jag fick gåvan att möta insidan på tusentals människor och kom fram till att vi behöver tre saker för att känna att vi lever ett värdefullt liv.

1. Vi behöver en inre styrka, det vill säga en stark tro på våra värderingar, vår vision och vår djupast liggande kapacitet och kraft. Vi behöver mod att börja gå mot den framtid vi vill se, även om vi inte alltid känner oss redo eller kapabla.

2. Vi behöver en riktning, det vill säga en väg att gå på och något att sträcka oss efter och bidra till. Vi behöver växa och utvecklas för att känna att vi lever ett värdefullt liv. Vi behöver vara på väg till något och arbeta för något större än endast oss själva.

3. Vi behöver ha en känsla av meningsfullhet. Vi känner detta när vi gör skillnad för oss själva – och andra människor. Min vision är ett samhälle där alla känner lust att göra skillnad och jag hoppas att mina ord ska bidra till denna riktning.


Tidigare har jag även haft äran att arbeta som informatör för organisationen Barncancerfonden, samt genomfört projektet 365 Days for Peace där jag under ett år tog ett dagligt litet steg som på något sätt bidrog till fred.

Jag har också drivit nätverket Wag Your Soul som under två år inspirerade Skåne att engagera sig ideellt. Jag bjöd in representanter från olika hjälporganisationer som berättade om sin verksamhet och åhörarna kunde anmäla sig som volontärer direkt på plats.

Jag har en kandidatexamen i svenska från Stockholms universitet och har studerat journalistik på Poppius journalistskola, samt gått en författarutbildning på Jakobsbergs folkhögskola.

Jag är utbildad massageterapeut, yinyogalärare, pilgrimsledare och meditationslärare och har gått ett flertal kurser för Svenska FN-förbundet, Ecpat och Schyst Resande. Jag har varit ideellt engagerad för bland annat Stadsmissionen i Malmö, Coalition for the Homeless i New York och Min stora dag och har blivit utsedd till ”Årets driftiga inspiratör” och ”Årets Idealist” av tidningen Leva.

Vill du komma i kontakt med mig? Gå till press-sidan eller skicka ett meddelande på Instagram. Tack för att du är här!


Företaget Goodliness AB strävar efter att vara en aktiv del av samhället och att bidra till en hållbar värld. Vi tror att läsande, skrivande och personlig utveckling gynnar en hållbar utveckling på flera plan. Vi arbetar främst med initiativ som främjar existentiell och mental hälsa, social inkludering samt projekt som lyfter värdet av att läsa och skriva. Du kommer här snart att kunna läsa mer om vårt engagemang.

Miljö
Vad gäller böckers klimatpåverkan är det papper som gör det största avtrycket. Vi trycker därför endast på FSC-certifierat papper, samt i största möjligaste mån på svenska tryckerier för att minska utsläppen. Vi skänker årligen träd till organisationen Vi-skogen, som ett led i att kompensera vår klimatpåverkan.

Uppförandekod
För att göra skillnad behöver vi samarbeta. Som ett led i detta har vi tagit fram en uppförandekod som vi själva, men också våra återförsäljare och samarbetspartners, förväntas att följa:

 • Vi följer alltid gällande lagar och förordningar.
 • Vi deltar aldrig i någon form av kriminella handlingar.
 • Vi strävar efter ett etiskt hållbart agerande.
 • Vi arbetar för ett fredligt och inkluderande samhälle.
 • Vi tar ställning mot alla former av droger.
 • Vi strävar efter att minska vår klimatpåverkan.
 • Vi slösar inte med resurser.
 • Vi tillämpar nolltolerans för diskriminering.
 • Vi strävar efter att påverka samhället på ett positivt sätt.
 • Vi formar en god och hälsosam arbetsmiljö.
 • Vi står alltid upp för det vi anser är etiskt och moraliskt rätt.