Kategorier
Okategoriserad

Frihet.

Frihet är att ha energi, glädje och styrka att bygga på det slott som just vi är menade att bygga. Det är att träget följa sin inre visshet och visdom och att skapa rutiner som varje dag ger en känsla av lycka. Det är att våga gå emot strömmen för att få se vad som finns på andra sidan längtan.

Utan frihet vissnar själen. Utan mod slokar lyckan. Utan skapande förtvinar människan. Frihet är att välja. Oavsett vad som sker omkring oss, kan vi välja frihet. Oavsett vem eller vad som håller oss tillbaka, kan vi flyga. Oavsett hur gårdagen såg ut, kan vi i dag skapa en morgondag att minnas.

Hjälp oss i dag att bli fria från oro, stagnation, tristess eller stress. Gör oss generösa i tanke och handling och ge oss frihet att bli allt vi är menade att bli. Påminn oss om att sanning gör oss fria och att ju mer vi skalar av, desto vackrare kommer det som träder fram att lysa.

Kategorier
Okategoriserad

Sikta på storhet.

Vi har alla dåliga dagar, veckor eller år. Vi har alla egenheter, svagheter och problem. Vi har alla en ryggsäck och sår, sårskorpor eller ärr. Men vi har alla också tjugofyra timmar varje dygn, varsin kropp som vill läka och förmågan att omvandla en dålig dag till en dag vi aldrig kommer att glömma.

Själen är den del av oss som söker mening och syfte, som ser hopp istället för trasor och som vill växa och inte vissna. När vi lever utifrån vår kärna, kan vi bidra med det bästa av oss. När vi släpper det förflutna, lättar vi. När vi skalar av brus och sorl, vet själen alltid vilken riktning som är bäst för just oss.

Hjälp oss i dag att att lyfta våra lägsta jag och att sikta på storhet. Påminn oss om att släppa dömande, tvivel och stress och hjälp oss att se livet som det är. Gör oss modiga i våra beslut, ståndaktiga i våra värderingar och tålmodiga när vi bygger den människa vi är kapabla att bli. I dag, hjälp oss att flyga.

Kategorier
Okategoriserad

Ett nytt år.

Det är sällan ett år blir som vi tänkt. Människor försvinner, möjligheter dyker upp, omständigheter förändras. Mål bleknar och prioriteringar fördjupas. Består gör vissheten om att vi bara kan leva en dag i taget.

Inför ett nytt år, låt oss göra det bästa av varje dag. Hjälp oss att minnas att vi alla har gåvor att ge bort och att vi mår som allra bäst när vi bidrar med det som ligger oss närmast hjärtat. När livet händer, låt oss vara öppna för tillfällen som visar sig när dörrar stängs.

Hjälp oss att se det som är gott, rätt och hederligt i människor och påminn oss om att göra jorden till en vackrare plats än vad den var när vi kom hit. En dag i taget, låt oss hedra våra djupast liggande värderingar och hjälp oss att agera som om dagen i dag är den sista vi har.