Kategorier
Okategoriserade

Vita mellanrum.

Vita mellanrum i kalendern är vardagens motsvarighet till kroppens lungor. Tid för att pausa och iaktta moln som seglar förbi utanför fönstret. Utrymme för nya idéer att rota sig. Plats för att tänka klart ofullbordade tankar och möjlighet att få perspektiv på det liv som pågår.

Kanske behöver vi bara några minuter av det vita varje dag, kanske flera timmar. Kanhända förändras vårt behov allteftersom livet fortskrider. Kanske skiftar längtan från dag till dag. Det viktiga är inte hur mycket vitt vi behöver utan att vi tar ansvar för det vita som ropar på just oss.

Hjälp oss i dag att boka in vita mellanrum i kalendern. Låt oss lita på att där lugn växer, frodas också produktivitet som bär längre än stress. Gör oss modiga i de beslut som påverkar vårt välmående och påminn oss om att boka in det vi värderar högst.