Kategorier
Okategoriserad

Det finns en väntan.

Det finns en väntan. En inre plats där tystnad vägleder dina steg. En plats där förväntan är samma sak som lycka, där ord och tankar hittar hem. En plats som längtar, som om den ville omfamna dig.

Det finns en väntan som rullas ut som en vit matta. En morgondag som du inte vet någonting om, men som vet allt om dig. Ett rum att samlas i, en plats att återvända till, en sanning som består.

Det finns en väntan bortom tid och rum. En ogripbar fjäril som följer varje steg du tar, i färg. Väntan är vacker, den visar att du lever. Visar att din väg ännu inte har vandrats hela vägen hem. Visar att livets hjärta fortfarande pumpar i dig.