Kategorier
Okategoriserade

Välja tillit.

Ibland förlorar vi hela världen, men kanske vinner vi till slut universum istället, om vi tillitsfullt väntar ut det svåra. Det krävs mörker för att navigera i ett vitt rum och kanhända är det de molande känslorna som gör att vi till slut kan lägga oss tillrätta i tillitens armar.

Tillit är att andas in och andas ut, att ge och ta emot och att gå i uppförsbacke och nedförsbacke. Det är att leva med förtröstan, förtroende, tillförsikt och hopp, oavsett omgivning. Tillit behöver närvaro och ärlighet för att komma till liv.

Hjälp oss i dag att leva med tillit. Ge oss hopp där mörker breder ut sig, förtröstan när livet känns ihåligt och tid att låta tilliten gro inom oss. Hjälp oss att tro på något som är större än vårt eget lilla universum.